معروف ترین غذاهای دنیا

خوراک یا غذا خوردنی است که در جوامع متفاوت به صورت خام و دست نخورده ،‌تغییر یافته یا نیمه تغییر یافته برای مصرف آماده می شود. عادات غذایی در فرهنگ های گوناگون مختلف است. در جهان، هستند غذاهایی که به خاطر طعم و مزه ی خوبشان بین مردم مشهور و بین المللی شناخته می شوند. […]